Medlemskontingent 2016/2017

Medlemskontingent betales to ganger i året og er av styret vedtatt å være kr. 900,- pr halvår. Kontingenten betales til kontonummeret 1645.06.42944 med forfall 15.september og 15.januar. Husk å merke betalingen med navn.