Herrelaget

Vi er foreløpig 10 spillere hvor flesteparten har erfaring fra 2. eller 3. divisjon, med et par med erfaring i 1. divisjon. I løpet av 2023 snakket flere av oss om å starte et lag for å kunne spille mer seriøst, og ikke minst for å kunne spille sammen. Høsten 2023 ble vi derfor med i Sentrum VBK, og holder nå på å forme herrelaget sammen. Ambisjonsnivået vårt starter med at vi ønsker å hevde oss i 3.-divisjon, og å ha to ukentlige treninger (forhåpentligvis i en nogenlunde sentral hall).

Vi trener foreløpig der vi kan, inkludert sammen med damelaget på torsdager, (og mange av oss 1-2 økter i uka med egne bedriftslag for mer treningsvolum, og noen også i sanda), og krysser fingrene for to ukentlige halltider hvor vi kan få til ordentlige treninger for herrelaget. Videre kommer vi til å søke om å spille seriespill fra sesongen 2024/2025 i 3. eller 4. divisjon, gitt at vi får halltid for trening.

Ønsker du å komme på opptak? Ta kontakt med oss da, vel!
Opptak vil sannsynligvis bli etter at vi har fått tildelt halltid (fra starten av neste sesong av), men hør gjerne om det kan være mulig å hospitere på en trening før den tid 🏐😄

Trener

Er du interessert i å trene oss? Som spillere ønsker vi å utvikle oss både som lag og på individuelt nivå. Vi ønsker å dyrke volleyball som idrett, dele idrettsgleden, og bygge et godt miljø med god stemning, og en god lagtilhørighet for både spillere og trener(e). Vi er et sosialt lag, som har spiret delvis ut fra en vennegjeng som spilte sammen, men ville ta steget over i vanlig seriespill i en klubb. Sentrum VBK har tradisjon med både sommerfest og nyttårsbord, samt andre sosiale arrangementer gjennom året, hvor du som trener selvfølgelig vil være hjertelig velkommen til å delta som en del av gjengen.
I tillegg vil det være mulighet for en rolle som betalt trener i klubben, enten for enkelt-treninger, eller på mer fast basis.

Ellers spiller vi 5-1, og har som mål å hevde oss i 3. divisjon, med to ukentlige treninger. Vi har søkt om halltid ved relativt sentrale lokasjoner, slik at det er enklere for flest mulig å bli med, og avventer svar for fordelingen av halltider.

Noen av lagets og klubbens kjerneverdier er respekt, fair play, og å dele idrettsgleden for volleyball.

Kontakt

Resonnerer denne siden med deg som spiller eller trener? Ta kontakt med oss, da vel! 🤗