Om Klubben

Historie:
Klubben het opprinnelig “Hoppegompan”, ettersom herrelaget stilte med intet mindre enn fem høydehoppere og én lengdehopper på banen i sin første kamp. De kunne kanskje ikke volleyball da, men de kunne å hoppe – så navnet passet på en prikk.

Senere så endret klubben ifølge dens friidretts-gründer CK navn til “Sentrum” på grunn av sin tilhørighet til nettopp Oslo sentrum. Navnet ble noe omdiskutert med sin angivelig noe mer snobbete klang, men har blitt stående som klubbens navn.

Medlemskap/Priser:
Medlemskontingent betales én gang i året, i August.

VIPPS: Sentrum Volleyballklubb (Husk å legge på 10 % pga gebyr)

Styret:
Leder: Tiril Eliasson Løkken
Nestleder: William Peer Berg
Styremedlem: Elias Nilsen Hvideberg
Styremedlem: Nina Brekke
Økonomiansvarlig: Tove Kristine Johansen
Varamedlemmer: Jorid Kongsvoll, Kathrine Gangås og Tomas Smidesang
Revisorer: Irene Garcia Santiago og Runar Skagestad
Vara valgkomité
: Nina Brekke