Styremøte

Den 7. Mars ble det avholdt et styremøte for Sentrum VBK, og vedtatt et nytt styre.

Det nye styret er nå som følger:

Leder: Tiril Eliasson Løkken
Nestleder: William Peer Berg
Styremedlem: Elias Nilsen Hvideberg
Styremedlem: Nina Brekke
Økonomiansvarlig: Tove Kristine Johansen
Varamedlemmer: Jorid Kongsvoll, Kathrine Gangås og Tomas Smidesang
Revisorer: Irene Garcia Santiago og Runar Skagestad
Vara valgkomité
: Nina Brekke

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.